آشنایی با فلوت
با سلام اصغر جاشویی هستم اگر سوالی داشتین من در خدمتم

 

 

+ نوشته شده در  27 Aug 2011ساعت   توسط asgharjashoee | 
بانام خدای بزررگ ومهربان که خالق همه هنرمندان میباشد .ایجانب اصغر جاشویی که چندین سال دورهای موسیقی زیر نظراستادان بزرگ ایران در تهران و شیراز اموزش دیده ام و مدت چند سال است که در اموزشگاه مهر اهنگ فلوت کلیدی (کنسرتی) و فلوت چوبی (عربی  )و ساز محلی بوشهر نی انبان تدریس میکنم از بازدید شما متشکرم  و هر گونه پیشناد ونظرات شما را پذیرایم ودر اخر در خدمت سوالات شما هستمهنرجویان عزیز باید توجه داشته باشید که هیچ سازی را نباید بدون نظر استاد همان ساز یاد گرفت ولو اینکه نواختن ان ساز خیلی راحت باشد در ساز های بادی دهان .دندان ها و شکل مختلف لب ها بسیار مفید و مورد توجهمیباشد وطرز صحیح نفس کشیدن و کنترول زبان و لب را باید توسط استاد خود بیاموزید ///

مهمترین نکات تکنیکی برای نوازندگان الات موسیفی بادی

1.قوی کردن عضلات لب ها

2.صافی و دقت در نواختن

3. کیفیت خوب تن صدا

4. روانی حرکت انگشتان با کلید های مختلف


طرز نگه داشتن فلوت و حر کت انگشتان ...دست چپ انگشت نشانه در حال خمیده روی کلید شماره 1 واولین بند انگشت در مقابل فلوت قرار داده و انگشت های میانی و حلقه و کئچک بترتیب در جاهای خود قرار دهیدو انگشت شست نیز زیر فلوت روی کلید مخصوص قرار دهید...دست راست  اولین مفصل شست راست زیر فلوت به طور مستقیم بین انگشتان اول و دوم گذاشته و انگشت کوچک باید ربه روی کلید شماره 4قرار گیرد انگشت های نشانه و میانی و حلقه به ترتیب در جاهای خود قرار میگیرد

+ نوشته شده در  22 Aug 2011ساعت   توسط asgharjashoee | 
شماره تماس با این جانب ۰۹۱۷۹۷۰۵۱۸۶ 
+ نوشته شده در  22 Aug 2011ساعت   توسط asgharjashoee | 
۱ـ سر ساز lip بدون فشار دادن به زیر لب.

۲ـ یک سوم lip به داخل پیچیده شود.بقیه در آینه دیده شود.

۳ـ انگشتان شصت دو دست(شصت دست چپ بصورت عمودی روی کلید سی)(شصت دست راست قبل از کلید فا)

۴ـ دست راست به شانه راست در امتداد یکدیگر.دست راست کمی متمایل به جلو به شانه زاویه ۹۰ درجه.دست چپ به شانه زاویه ۴۵ درجه.

۵ـ سر ساز روی لب صاف قرار می گیرد. یعنی سر ساز و لب در یک جهت باشند.

۶ـ در آخر نفش گرفتن مهم ترین اصل در نوازندگی فلوت است و تمام فواصل رابا دیا فراگم انجام دهید. 

+ نوشته شده در  22 Aug 2011ساعت   توسط asgharjashoee | 

+ نوشته شده در  8 Aug 2011ساعت   توسط asgharjashoee |